Miljöplan

Målsättning

Realta Bygg AB skall bidra till en miljövänligare byggnation, vad avser val av material, hantering och transporter.

Leverantörer

Realta Bygg AB väljer sina leverantörer omsorgsfullt med hänsyn till miljöaspekten. Vi använder oss främst av leverantörer i närområdet.

Avfall

Allt avfall körs till tipp för källsortering.

Transporter

Realta Bygg AB strävar i varje enskilt objekt att kunna nedbringa mängden transporter i största möjliga utsträckning. Vi strävar efter att nyttja samlastningsfördelar maximalt, allt material går direkt till arbetsplatsen, samt materialet beställs i så exakta mängder som möjligt för det enskilda objektet. Företaget har tre dieselbilar varav två med högre krav på miljöaspekten.